image description

ÖZ GEÇMİŞİ

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans çalışmasını, “Taşlıcalı Yahya Bey'in Eserlerinde İstanbul” adlı teziyle 1996'da bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında başladığı doktora eğitimini “Gelibolulu Sun'i Divanı ve Tahlili” adlı teziyle 2002 yılında tamamladı. 2004 yılında Yrd. Doç. oldu. 2005-2006 öğretim yılında Polonya/Krakow Jagiellion Üniversitesi Türkoloji bölümünde ders verdi. 2007-2009 yılları arası Halep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. 2012 Mart ayında Eski Türk Edebiyatı doçenti oldu. Hâlen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda Mart 2016’dan beri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de ifa etmektedir. Değişik dergilerde yayımlanan makaleleri vardır. Evli ve üç çocuk babasıdır

 

 

Yayımlanmış Kitapları:

1- Gelibolulu Sun'i Divanı, www.ekitap.kulturturizm.gov.tr

2- Halep'te Osmanlı Döneminde İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserlerin Envanteri-Halep'te Adım Adım-Osmanlı'nın İzinde (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özpay ile birlikte), Ankara 2010.

3- Edirneli Şevki Divanı, Palet Yay., Konya 2010.

4- Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özpay ile birlikte), Ankara 2012.

5- Ayıntablı Hamdi Baba Divanı, Palet Yay., Konya 2012.

6- Ayıntablı Mahremi Divanı, Palet Yay., Konya 2012.

7- Antepli Divan Şairleri, Ycm Yay., Gaziantep 2013; İkinci Baskı: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Gaziantep, 2015.

8- Osmanlı Türkçesi Metinleri, Palet Yay., Konya 2013.

9- Gaziantep Kitabeleri-Bir Şehrin Hüviyeti, Ankara 2014

10- Antep Savunması Askeri İaşe Defterleri-Açlığın Günlüğü, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2014.

11- Antep Savunması Hastane Defteri-Bir Şehrin Feryadı, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2014

12- II. Abdülhamit Albümlerinde Ayıntab - Rumkale - Halfeti, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

13- Barsumyan - Nazaryan Antep Şehir Planı, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

14- Gaziantep Savunması Hatıralar - Belgeler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

15-Etraf-ı Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat, Telgraf, Telefon, Tamim Defteri-Sessizliğin Çığlığı, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

16- Gaziantep’e Adanmış Bir Ömür-Cemil Cahit Güzelbey Külliyatı, Gaziantep 2016

17- Antep’in Direnişi-Bir Şehrin Filmi Kitabı (Editör), Gaziantep 2017

18- 2 Gazi’nin 36 Saati-Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Gaziantep’i Ziyaretleri (Editör), Gaziantep 2017.

19- Antep Savunması İaşe Satınalma Defteri- Bir Şehrin Dayanışması, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2017.

20- II. Abdülhamit Albümlerinde Kilis, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Kilis 2017.

21-Ahmet Ayaz, Hayatı-Edebi Şahsiyeti-Eserleri, Gaziantep 2017

22- Heyet-i Merkeziye Muhabere Defteri-Gaziantep 2017

Yayımlanmış Belgeselleri:

23- Halep'te Adım Adım-Osmanlı'nın İzinde Belgeseli, Gaziantep 2010.

24- Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti- Metin Belgeselleri, Gaziantep 2012.

25- Gaziantep Kitabeleri Belgeseli, Gaziantep 2014.

26- Gaziantep’e Adanmış Bir Ömür-Cemil Cahit Güzelbey Belgeseli, Gaziantep 2016

27- 2 Gazi’nin 36 Saati-Gazi Mustafa Kemal’in Gaziantep’i Ziyaretleri Belgeseli, Gaziantep 2017

28- Antep’in Direnişi-Bir Şehrin Filmi Belgeseli, Gaziantep 2017