image description

ÖZ GEÇMİŞİ

PROF. DR. HALİL İBRAHİM YAKAR

 

1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans çalışmasını, “Taşlıcalı Yahya Bey'in Eserlerinde İstanbul” adlı teziyle 1996'da bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini “Gelibolulu Sun'i Divanı ve Tahlili” adlı teziyle 2002 yılında tamamladı. 2004 yılında Yrd. Doç. oldu.

2005-2006 öğretim yılında Polonya/Krakow Jagiellion Üniversitesi Türkoloji bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2007-2009 yılları arası Halep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkçe ve Edebiyat dersleri verdi. 2012 yılında doçent oldu. 2017 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Hâlen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir.

Aynı zamanda Mart 2016’dan beri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de ifa etmektedir. 2016-2019 yılları arası Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Grubu Başkanlığını yürüttü.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İDARİ GÖREVLER

 1. Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2006-)
 2. Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı (2011-2017)
 3. Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği (2011-2017)
 4. Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2015)
 5. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürlüğü (2016-)
 6. Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurul Üyeliği (Profesör Temsilcisi) (2017-)
 7. Gaziantep Ün. Nizip Eğitim Fakültesi Yönetim Kurul Üyeliği (2018-)

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI

 1. Gelibolulu Sun'i Divanı, www.ekitap.kulturturizm.gov.tr
 2. Halep'te Osmanlı Döneminde İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserlerin Envanteri-Halep'te Adım Adım-Osmanlı'nın İzinde, Ankara 2010.
 3. Edirneli Şevki Divanı, Palet Yay, Konya 2010.
 4. Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti, Ankara 2012.
 5. Ayıntablı Hamdi Baba Divanı, Palet Yay, Konya 2012.
 6. Ayıntablı Mahremi Divanı, Palet Yay. Konya 2012.
 7. Osmanlı Türkçesi Metinleri, Palet Yay, Konya 2013.
 8. Antepli Divan Şairleri, Ycm Yay, Gaziantep 2013; İkinci Baskı: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Gaziantep, 2015.
 9. Gaziantep Kitabeleri-Bir Şehrin Hüviyeti, Ankara 2014
 10. Antep Savunması Askeri İaşe Defterleri-Açlığın Günlüğü, Şehitkâmil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2014.
 11. Antep Savunması Hastane Defteri-Bir Şehrin Feryadı, Şehitkâmil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2014
 12. II. Abdülhamit Albümlerinde Ayıntab - Rumkale - Halfeti, Şehitkâmil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.
 13. Barsumyan - Nazaryan Antep Şehir Planı, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.
 14. Gaziantep Savunması Hatıralar - Belgeler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.
 15. Etraf-ı Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat, Telgraf, Telefon, Tamim Defteri-Sessizliğin Çığlığı, Şehitkâmil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.
 16. Gaziantep’e Adanmış Bir Ömür-Cemil Cahit Güzelbey Külliyatı, Gaziantep 2016
 17. Antep’in Direnişi-Bir Şehrin Filmi Kitabı (Editör), Gaziantep 2017
 18. 2 Gazi’nin 36 Saati-Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Gaziantep’i Ziyaretleri (Editör), Gaziantep 2017.
 19. Antep Savunması İaşe Satınalma Defteri- Bir Şehrin Dayanışması, Şehitkâmil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2017.
 20. II. Abdülhamit Albümlerinde Kilis, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Kilis 2017.
 21. Ahmet Ayaz, Hayatı-Edebi Şahsiyeti-Eserleri, Gaziantep 2017
 22. Antep Savunması Heyet-i Merkeziye Muhabere Defteri, Savunmanın Şifreleri, Şehitkâmil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2017
 23. Antep Direnişinin İlk Kıvılcımı-Şehitkâmil (Editör), Gaziantep 2018

YAYIMLANMIŞ BELGESELLERİ

 1. Halep'te Adım Adım-Osmanlı'nın İzinde Belgeseli, Gaziantep 2010.
 2. Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti- Metin Belgeselleri, Gaziantep 2012.
 3. Gaziantep Kitabeleri Belgeseli, Gaziantep 2014.
 4. Gaziantep’e Adanmış Bir Ömür-Cemil Cahit Güzelbey Belgeseli, Gaziantep 2016.
 5. 2 Gazi’nin 36 Saati-Gazi Mustafa Kemal’in Gaziantep’i Ziyaretleri Belgeseli, Gaziantep 2017.
 6. Antep’in Direnişi-Bir Şehrin Filmi Belgeseli, Gaziantep 2017
 7. Antep Direnişinin İlk Kıvılcımı-Şehitkâmil, 2018
 8. El Emeği Göz Nuru Kutnu, Gaziantep 2019.

ULUSAL, ULUSLARARASI PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 1. Gaziantep Üniversitesi Bünyesinde Arapça Dil Öğretim Merkezlerinin Kurulması (ADÖM), FEF.08.01, Proje Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2008-2009).
 2. Halep Üniversitesi Bünyesinde Türk Dili Öğretim Merkezlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi (TÜDÖM), FEF.08.02, Proje Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2008-2009).
 3. Halep'te Osmanlı Döneminde İnşa Ve Tadil Edilen Mimari Eserlerin Envanteri Projesi, (FEF.9.05), Proje Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2009-2010).
 4. Besnili Sıdkî Baba Hayatı Ve Divanı Projesi, (FEF.11.1), Proje Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2011-2012).
 5. Sodes Projelerinde Dış Uzmanlık (2011-2012), Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 6. Kaşgarlı Mahmut- Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti Projesi, (FEF.11.09), Proje Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2011-2012).
 7. Gaziantep-Osmanlı Dönemi Kitabelerini Turizme Kazandırma ve Arşivleme Projesi, (FEF.13.01), Proje Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2013-2014).
 8. Cemil Cahit Güzelbey’in Yazılarını Turizme Kazandırma ve Cemil Cahit Güzelbey Belgeseli Projesi (FEF.14.1), Proje Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2014-2016).
 9. Manastırlı Mehmet Rıfat'ın Mecâmiü'l-Edeb Adlı Eserinin Eski Türk Edebiyatı Açısından Tahlili, FEF.DT.19.18

PROJE DANIŞMANLIKLAR

 1. Antep Savunması Çocuk Kahramanları, Tübitak Orta Öğretim 2204 Araştırma Projeleri, Proje Danışmanı
 2. Gaziantep Kitabelerinin Dili Tübitak Orta Öğretim 2204 Araştırma Projeleri, Proje Danışmanı,
 3. Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 4. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Uluslararası Halep Antep Vakıfları Sempozyum 21-22 Aralık 2009 Gaziantep, 23-24 Aralık 2009 Halep Düzenleme Kurulu Üyesi.
 2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bayrak Şiirleri Yarışması Jüri ve Düzenleme Kurulu Başkanı 25 Kasım 2018
 3. Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi
 4. Türkiye Yazarlar Birliği, Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 5. I. Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep'te Dinî Hayat Sempozyumu, (13-15 Ekim 2016), Bilim Kurulu Üyesi
 6. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Üyesi 2010
 7. Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 8. Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Grubu Üyesi, (Başkan), (2014-2019)

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 1. Şahin Sürmeli,      Kadı Burhaneddin Divanı: Anlam Çerçevesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 2. Mehmet Akpınar,    Keşanlı Zihni Divanı, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2005
 3. Mustafa Sertkaya,    Nesimi Divanı: Anlam Çerçevesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2005
 4. Beşir Ataç,    Abdülmecidzade Hafız Divanı, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2007)
 5. Nuri Çınarcı,   Arif Hikmet Tezkiresi, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2007)
 6. Sefer Serin,     Ali Emiri Divanı, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  (2007)
 7. Armağan Zöhre,   Verdi Kasım Divanı, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2009)
 8. Şefika Ararat,      Enderunlu Hamit Bey Divanı, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.
 9. Taner Gök,    Kethüdazâde Arif Divanı, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.
 10. Özgür Kazcı,     Sıdki Efendi Divanı (Çeviriyazili Metin-İnceleme, 1a-48b), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011.
 11. Suat Donuk,   Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 Numarada Kayıtlı Mecmû’a-i Eş’âr İsimli Şiir Mecmuası (1a-70b), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011.
 12. Musa Tılfarlıoğlu,    Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 Numarada Kayıtlı Mecmû’a-i Eş’âr İsimli Şiir Mecmuası (71a-140b), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011.
 13. Neslihan Yorulmaz, Şem'i Mecmuası - Transkripsiyonlu Metin inceleme Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011
 14. Yasin Akbaş,    Muhyiddin Bayramî’nin Ab-I Hayat Mesnevisi, (İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012,
 15. Sema Gürlek,  Âşık Nevrûzî Mevlidi, (İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 16. M. Ali Douzkin,    Vaiz Ümmi Mevlidi (İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 17. Muhammet T.Nom, Sinanoğlu, Ümidü’l Müznibin Mevlidi, (İnceleme Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 18. Ahmad El-Faraj,   Tercüme-i Mezâminü’l-Emsâl, (İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 19. Zühal Temur,    Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-I Eş'âr Isimli Şiir Mecmuası (141a-214a) (Çeviri Yazılı, Tenkitli Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 20. İbrahim Taha Kılcı, Müridî'nin Manzûme-i Hakâyık mesnevisi (İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 21. Gülcan Öztürk,     Nef'i Divanı'ndaki Mitolojik Ve Efsanevi Şahıslar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 22. Abdülemin Yaprak,   Feriştezâde Abdülmecid'in 'Işk-Nâme adlı eseri (İnceleme-metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 23. Aynızeliha Açar,   Divançe-i Emir Osman B. Mehmet Sivasî (Çeviriyazı, tenkitli metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 24. Murad Canbolad, Nâbî'nin Hayriyye adlı eserindeki ayet ve hadis iktibasları ile Nâbî'nin dinî ve ahlaki bakış açısı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 25. Kahraman Balkan, Ahmed Edirnevî Mevlid-i Nebevî inceleme metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 26. Ahmet Gebrem, Mahlas beyitleri bağlamında 17. yüzyıl gazellerinde benlik, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 27. Nursen Solak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında Bel_yz_K1589 numarada kayıtlı Şiir Mecmuası, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 28. Necdet Kahraman, Bazı divanlardan örneklerle 18. yüzyılda binit, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 29. Dilber Umaz Çitçi, Mehmet Nâzim Dîvânı, İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 30. Doğan Uçar, Nedim Divanı’nda Mitolojik Ve Efsanevi Unsurlar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 31. Fatih Odun, Mishigan Üniversitesi’nde 421 Numara İle Kayıtlı Şiir Mecmuası İçerisinde Yer alan Türkçe Şiirler (İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 32. Fatma Ataş, Sādık Ağazāde Sıdkī Efendi Divānı- (Çeviriyazili Metin-İnceleme (49a-91b), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 33. Kebiran Gül, Milli Kütüphane Fb-464 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin Çeviri Yazisi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 34. Nefise Kutlu, İbrâhîm Mevlidi (İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 35. Tülay Işık Türker, Mecmû’a-yı Kasâ’id ve Hikâyât (Atatürk Kitaplığı K.001604)-(İnceleme-Metin), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ

 1. An Evaluatıon On Three Ottoman  Stone Inscrıptıons In The Natıonal Museum In Cracow, Folia Orientalia Vol. 42/43 2006/07, pp.297-302.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/571/an-evaluation-on-three-ottoman--stone-inscriptions-in-the-national-museum-in-cracow.html

 1. Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî, Turkish Studies, İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4 Fall 2007, s. 1015-1025.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/551/manzum--sozluklerimizden--tuhfei--fedai.html

 1. Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Nazm-ı Ferâ‘id, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/4 Summer 2009, s. 995-1024.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/552/turkcearapca-manzum-sozluklerimizden-nazmi-fera%E2%80%99id.html

 1. XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremî ve Divanı’ında Hakiki Aşk ve Hakiki Sevgili Tezahürleri, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3 Summer 2010, s. 588-611.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/556/xix--yuzyil--antepli--mutasavvif-sair-mahremi-ve-divani%E2%80%99nda-hakiki-ask--ve-hakiki-sevgili--tezahurle.html

 1. XIX. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Ayintablı Sırrî ve Divanı, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, 2010/19, s.144-160.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/554/xix-yuzyil--mutasavvif--sairlerden--ayintabli-sirri-ve-divani.html

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Son Dönem Bektâşî Şâirlerinden Gaziantepli Hamdi Baba, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Kış 2003/28 – 2003.
 2. Doğu Dilleri Enstitüsü (Krakow)’nde Türkoloji Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) , Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, C.5 S.10 – 2007.
 3. Mahalli Kaynakların Değerlendirilmesi ve Antepli Divan Şairleri Örneği, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6 S.2 - Aralık 2007.
 4. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Kış 2007/42 – 2007.
 5. Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8 S.2 - 2009.

ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 1. “Türk Kültür Hayatından Yer Edinmiş Antepli Yazarlar ve Şairler”, Ta Ezelden Taşkındır Antep, İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s. 235-262.
 2. “Türk Kültüründe Yer Almış Gaziantepli Yazar ve Şairler”, Şehri Ayntâb-ı Cihan Gaziantep, Gaziantep Valiliği Yayınları 2016, s.503-522

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER.

 1. Ömer Asım Aksoy’un Usul-i Tahrir ve Edebiyat Dersleri Eseri Üzerine Bir Dil Değerlendirmesi, V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 20-26 Eylül 2004.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/553/omer-asim--aksoy'un---usuli-tahrir-ve-edebiyat-dersleri---uzerine---bir--dil--degerlendirmesi.html

 1. Seyyid Nesimi’nin Şiir Anlayışı, Uluslararası Seyyid Nesimi Sempozyumu, 17-18 Haziran 2005.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/576/seyyid-nesimi%E2%80%99nin-siir-anlayisi.html

 1. Alevî-Bektaşî Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri, VII.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Gaziantep.

http://www.halilibrahimyakar.com/detail/549/alevibektasi-geleneginde--siir--yazan--antepli-tekke--sairleri.html

 1. Polonya’da Türkoloji Araştırmaları ve Krakov Türkolojisinde Yapılan Çalışmalar, Romanya, Polonya’da Türkoloji Araştırmaları ve Krakov Türkolojisinde Yapılan Çalışmalar, Balkanlar’da İslam Medeniyeti 3. Milletlerarası Kongresi, 01-05 Kasım 2006, Bükreş.
 2. "Tam Teşekküllü Eski Türk Edebiyatı Tarihinin Oluşturulması Bağlamında Mahalli Kaynakların Değerlendirilmesi Ve Antepli Divan Şairleri Örneği." Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu: 12-13 Nisan 2007. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İÜ Edebiyat Fakültesi, [T.Y.]: 181-96.
 3. Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Atatürk Ünv. Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. Uluslararası Türklük Bilgisi S. 25-27 Nisan 2007, Erzurum.
 4. Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkoloji’sinin Yeri, Kazakistan, Almatı – Kazakistan, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, 21-26 Mayıs 2007.
 5. Manzum Sözlük Yazan Antepli Şairler, Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu, 10-12 Nisan 2008, Gaziantep
 6. Nâbî’de Dönem Eleştirisi, Vefatının 300. Yılında Şair Nâbî Sempozyumu, 07-08 Aralık 2012. Şanlıurfa.
 7. "Gelibolulu Suni ve Divanı" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, 09-10 Mayıs 2013. Çanakkale
 8. İsmail Habip Sevük’ün Bilinmeyen Bir Eseri: Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013. Bosna Hersek
 9. Türk Harp Edebiyatı, Antep Savunması Hatıraları Üzerine Bir Değerlendirme, Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, I. Uluslararası Türkiyat Smp. 01-03 Kasım 2013. Çankırı
 10. Divan Şiiri ve Sosyal Hayat, 1. Uluslararası Edebiyat Ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016, s. 539-552.
 11. Gaziantep Kitabeleri Üzerine Bir Değerlendirme, “Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dinî Hayat Sempozyumu, 14 Ekim 2016, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi
 12. Antep Savunması Ana Kaynaklarında Maraş , Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu 3-4 Şubat 2017 Kahramanmaraş
 13. “ II. Abdülhamit Albümlerinde Antep, Rumkale ve Halfeti Fotoğrafları Üzerine Bir Değerlendirme” Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid Ve Dönemi Uluslararası Kongresi, 22-24 Ekim 2018, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 1. Lise Edebiyat Kitaplarında Divan Edebiyatı ile İlgili Metinler Üzerine, Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu, 1998.
 2. Gaziantepli Divan Şairleri, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, 2000.
 3. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gaziantep’te Basılan Eserler ve Bunların Türk Kültür Hayatındaki Yeri, Gazi Türkiyat Araştırmaları Mer. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Prog. Ankara, 11-13 Mayıs 2005.
 4. Meşrabzâde Damadı Maraşlı Mehmet Şem’i Hayatı ve Şiirleri, Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, C.1, 2005.
 5. Alevî-Bektaşî Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep, 26-30 Haziran 2006.
 6. "18. Yüzyıl Antepli Divan Şairleri" Mardin Artuklu Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu -“V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), Mardin, 16-18 Ekim 2009.
 7. Bir Şairin Kaleminden Kendi Serencamı: Taşlıcalı Yahya Bey Monografisi, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Ankara, 20-22 Ekim 2011.
 8. Nâbî’de Dönem Eleştirisi, Vefatının 300. Yılında Şair Nâbî Sempozyumu-Şanlıurfa – 07-08 Aralık 2012.
 9. Gaziantep Kitabeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Gaziantep’te Dinî Hayat, Gazikültür A.Ş. Yayınları, Gaziantep 2017, s. 247-276
 10. Antep Savunması Ana Kaynaklarında Maraş, Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1 2018, s. 49-62

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Gaziantepli Divan Şairleri, Ayıntap, S.2, Eylül-Aralık 2004, s.6-8.
 2. XV. Yüzyıl Mesnevi Şairlerinden Hikmetname Sahibi Antepli İbrahim Bali, Ayıntap, S.3, Ocak-Nisan 2005, s.37-39.
 3. Üzüm Kızının (Şarap) Macerası, Ayıntap ,S.4, Mayıs Ağustos 2006, s.37-39.
 4. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gaziantep’te Basılan Eserler ve Bunların Türk Kültür Hayatındaki Yerleri (1), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:7, S:34-41 Mart/Nisan 2007
 5. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gaziantep’te Basılan Eserler ve Bunların Türk Kültür Hayatındaki Yerleri (2), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:8, S:36-42 Mayıs/Haziran 2007
 6. Antepli Divan Şairleri Üzerine Bir Değerlendirme (1), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:10, S:58-64 Eylül/Ekim 2007
 7. Antepli Divan Şairleri Üzerine Bir Değerlendirme (2), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:11, S:60-64 Kasım/Aralık 2007
 8. Mazlum Sözlük yazan Antepli Şairler ve Tuhfe- i Fedai, Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:12, S:56-64 Ocak/Şubat 2008
 9. XIX. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Ayıntablı Sırrı ve Divanı (1), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:16, S:14-17 Eylül/Ekim 2008
 10. XIX. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Ayıntablı Sırrı ve Divanı (2), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:17, S:14-19 Kasım/Aralık 2008
 11. XIX. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Ayıntablı Sırrı ve Divanı (3), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:18 S: 28-35 Ocak/Şubat 2009
 12. Ayıntabi Abdülmecid – zade Hafız Efendi’nin Türkçe-Arapça Manzum Sözlüğü: Nazm- ı Fera’id (1), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:24 S: 60-64 Ocak/Şubat 2010
 13. Ayıntabi Abdülmecid – zade Hafız Efendi’nin Türkçe-Arapça Manzum Sözlüğü: Nazm- ı Fera’id (2), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:25 S: 60-64 Mart/Nisan 2010
 14. Ayıntabi Abdülmecid – zade Hafız Efendi’nin Türkçe-Arapça Manzum Sözlüğü: Nazm- ı Fera’id (3), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:26 S: 60-64 Mayıs/Haziran 2010
 15. Ayıntabi Abdülmecid – zade Hafız Efendi’nin Türkçe-Arapça Manzum Sözlüğü: Nazm- ı Fera’id (4), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:27 S: 60-64 Temmuz/Ağustos 2010
 16. XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremi (1848 – 1914) ve Divanı (1), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:28 S: 62-64 Eylül/Ekim 2010
 17. XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremi ve Divanı(2), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:29 S: 58-64 Kasım/Aralık 2010
 18. XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremi ve Divanı (3), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:30 S: 60-64 Ocak/Şubat 2011
 19. XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremi ve Divanı (4), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:31 S: 60-64, Mart/Nisan 2011
 20. Türk Kültür Tarihinde Yer Edinmiş Antepli Yazar ve Şairler (1), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:32 S: 62-64, Mayıs/Haziran 2011
 21. Türk Kültür Tarihinde Yer Edinmiş Antepli Yazar ve Şairler (2), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:33 S: 58-64, Temmuz/Ağustos 2011
 22. Türk Kültür Tarihinde Yer Edinmiş Antepli Yazar ve Şairler (3), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:34 S: 58-64, Eylül/Ekim 2011
 23. Türk Kültür Tarihinde Yer Edinmiş Antepli Yazar ve Şairler (4), Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, C:35 S: 58-64, Kasım/Aralık 2011
 24. Gaziantep Fotoğrafçılık Tarihi, Arulis (Arkeoloji, Tarih, Nümizmatik, Epikrafi, Etnoğrafya) Dergisi, Sayı:6, s.21-27, Gaziantep 2019

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜNE YAZILAN MADDELER

 1. Abdurrahman Haki Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 2. Ahmet Hilmi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 3. Ahmet Şevket Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 4. Asaf Talat Bey, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 5. Askeri, Şahveli, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 6. Aydi Baba, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 7. Ayıntablı Hamdi Baba, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 8. Ayıntablı Mahremi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 9. Bedri Mehmet Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 10. Behceti Hasan Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 11. Bektaş Baba, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 12. Cenani Mehmet Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 13. Hasip Dürri, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 14. Edib, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 15. Fedai Mehmet Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 16. Fatihi (Şeyhzade), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 17. Gami, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 18. Hakkı (İshak Paşa), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 19. Halil Baba, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 20. Halil Rıfat  Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 21. Hasırcızade Hafız Mehmet Ağa, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 22. Abdülmecizdzade Hafız Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 23. Haki Mehmet, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 24. Hoca Hamid Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 25. Hüseyin Aşki Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 26. Hüsnü Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 27. Hüsrevi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 28. İbrahim Hevai, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 29. İffeti, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 30. Kadri Paşa, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 31. Kadri, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 32. Karavaizzade Hasan Efendi (Refet), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 33. Kusuri Ömer Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 34. Körükçü Hafız Ahmet Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 35. Lami Paşa, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 36. Mazhar Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 37. Mehmet Faiz, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 38. Mehmet Kelim Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 39. Mustafa Fehim Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 40. Mahiri, Abdullah Mahir Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 41. Müftü Bahaddin Efendi (Hayret), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 42. Müftü Mehmet Faik Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 43. Mehmet Münib Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 44. Sırrı Bidari, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 45. Nati, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 46. Nuri Mehmet Paşa, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 47. Nazım, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 48. Osman Husuli Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 49. Rahmi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 50. Rasim Feyzullah Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 51. Refet, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 52. Reşid Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 53. Rasim Paşa, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 54. Sabri, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 55. Said Baba, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 56. Senai, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 57. Siraci Siraceddin Efendi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 58. Tahir, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 59. Ulvi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 60. Zühdi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 61. Şakir Baba, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 62. Şehdi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 63. Şeyhcan, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
 64. Şeyhi, Şeyh Salman, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

ULUSAL VE ULUSLARARASI ATIFLAR

 1. H. İbrahim Demirkazık, “El Arkası Yerde” Deyimi Ve Bu Deyimin Divan Şiirindeki Kullanımı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, P. 617-633, Ankara-Turkey. Yakar, Halil İbrahim (e-kitap), Gelibolulu Sun‟Î Dîvânı,

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr /Dosya/1-213620/H/Gelibolulu.Pdf (10.05.2012).

 1. Halime Çavuşoğlu, “19. Yüzyılın Sosyal Ve Sosyal Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Manzumeleri”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [Taed] 52, Erzurum 2014, 85-104. Yakar, H. İ. (2007). “Mahallî Kaynakların Değerlendirilmesi ve Antepli Divan Şairleri Örneği”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 1-13.
 2. Şeyma Benli, “Dîvân Şiirinde Ebû Hanîfe”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, P. 1043-1060, Ankara-Turkey. Yakar Halil İbrahim, “Alevî-Bektaşî Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, C:Xııı/42, Yaz 2007, S.75-91.
 3. Recep Demir, “Divan Şiirinde Kırmızı Renk”, Türkiyat Mecmuası, C. 25/Bahar, 2015, S.57-91. Yakar Halil İbrahim (2009). Gelibolulu Sun’î Dîvânı, http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf?0  (Et: 13.01.2015).
 4. Kerima Filan,  “Dictionary İn Verse:A Poetic And Lexicographic Work”, Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies, XIV (2015), 185-207, Yakar, Halil İbrahim: “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies, 2/4, (Ankara 2007), Pp. 1017-1025.
 5. M. Esat Harmancı, “Klasik Türk Şiirinde Matem Şekilleri”, Osmanlı Araştırmaları XXVI (2005), S.328-350. Yakar Halil İbrahim. Gelibolulu Sun'i Divanı Ve Tahlili, İstanbul Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi, 2002.
 6. Mehmet Emin Bars, “Âşık Garip Hikâyesinde Aşk-Âşık-Sevgili”, International Journal Of Language Academy, Volume 2/3 Autumn, 2014 P. 337/350. Yakar, H. İ. (2010). “XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremî Ve Divanı’nda Hakikî Aşk Ve Hakikî Sevgili Tezahürleri”. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 5/3, 588-611.
 7. Perihan Ölker, “Klâsik Edebiyatımızda Manzum Lügat Geleneği Ve Mahmûdiyye”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 4/4 Summer 2009, Yakar, Halil İbrahim (2007). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies. Volume 2/4, s.1015-1025., Fall.

http://www.turkishstudies.net/Dergi/Cilt1/Sayi6/Sayi6pdf/55.Pdf

 1. Emine Atmaca, “Vilnius Üniversitesi Kütüphanesinin Oryantalistik Merkezindeki Litvanya Tatar Türklerine Ait Matbu Eserler”, Gazi Türkiyat, Bahar 2014/14: 47-66. Yakar, Halil İbrahim (2007), “Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkoloji'sinin Yeri”, Kazakistan Ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2007, Bildiriler, Almatı, 177-192.
 2. Ali Osman Yalkın, “Abdu’r-rahmān-ı Darir’in Tafsil-i Tarik-i Mukarrebin ve Sebili’l-Müttebiin Adlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım”, Türük, Uluslararası Dil, Edebiyat Ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2014 Yıl:2, Sayı:4, Sayfa:287-295. Yakar, Halil İbrahim (2009); “Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8(1), Gaziantep, s. 257-273
 3. Aysu Ata, “Türkolojide Berlin-Varşova Hattı”, Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 19, 2 (2012) 33-43. Yakar, H. İbrahim (2007), “Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisi’nin Yeri”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2007 Bildiriler, Almatı, s. 177-192.
 4. Galina Miškinienė , “The Development Of Turkic Studies At Vilnius University”, Acta Orıentalıa Vılnensıa 10.1–2 (2009): 209–223, Yakar, Halil İbrahim 2007. ‘Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkoloji‘sinin Yeri’, Kazakistan ve Türkiye‘nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu 21–23 Mayıs 2007. Bildiriler, Ed. Sebahattin Şimşir, Bedri Aydoğan, Almatı: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 177–92.
 5. Mehmet Özdemir, “Türk Edebiyatında Manzum Hilye Türü ve Neccarzâde Rızâ’nın Hilye-i Hâce Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend’i”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 7/3, Summer 2012, P. 1973-1992, Ankara-Turkey. Yakar, Halil İbrahim, “Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8 (1), Gaziantep, 2009.
 6. Мишкинене Г., “Востоковедение В Вильнюсском Университете”, Институт Востоковедения Ран, Общество Востоковедов России, Бюллетень (Newsletter), 153-165, 18, Halil Yakar. “Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkoloji‘sinin Yeri”, Kazakistan Ve Türkiye‘nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu 21—23 Mayıs 2007. Bildiriler. Almatı, 2007, S. 178.
 7. Sezer Özyaşamış Şakar, “Kıl’ı Kaç Yarmak?”, Tübar- XXXIV-/ 2013-Güz, S.207-218, Yakar, Halil İbrahim (2009), Gelibolulu Sun‛i Dîvânı, http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Dosya/1-13620/H/Gelibolulu.Pdf (Erişim Tarihi: 05.03.2013)
 8. Ekrem Bektaş, “Klâsik Türk Şiirinde Hz. Eyyub Ve Sabrı”, International Journal Of Language Academy, Volume 3/3 Autumn 2015 P. 107/123. Yakar, Halil İbrahim (2009), Gelibolulu Sun‘i Dîvânı., http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2015)
 9. Tuba İsen Durmuş, “Edirneli Şevkî Divanı Üzerine Değerlendirme ve Şevkî’nin Farsça Şiirleri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 7, İstanbul 2011, 69-106. Yakar, Halil İbrahim (2010), Edirneli Şevkî Dîvânı, Konya: Palet Yayınları.
 10. Sami Baskın , “17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi ve Bin Muhammed Salih”, Studies Of The Ottoman Domain, C.1, S.1, Ağustos 2011, s.31-42. Yakar, Halil İbrahim, (2009). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies, S. 4, ss. 995- 1024.
 11. Abdülkerim Gülhan, “Türk Edebiyatında Arapça-Türkçe Manzum Sözlükler Ve Şeyh Ahmed’in Manzum Sözlüğü Nazmü’l-Leâl’in İki Dil Ve Kültür Açısından Önemi”, Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler Ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 12-15 Mayıs 2013 – Ürdün Üniversitesi/ Amman/Ürdün s.64-78. Yakar, Halil İbrahim, (2007), “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-İ Fedâî”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, s.1015 -1025.
 12. Yaşar Aydemir, “Sanattan Zihniyete: Kâfirin Diktiği Bina Muhkem Olur”, Gazi Türkiyat, Bahar 2011 / Sayı 8, s.137-144. Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun‘i Dîvânı Ve Tahlili. Doktora Tezi. Yayımlanmamış Dr. Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 13. Ali Yıldırım, “Klasik Şiirin Nasıl Söylendiği/Yazıldığına Dair Şeyh Gâlib’in İki Musammat Gazeli”, Journal Of Turkish Language And Literature Volume:2, Issue: 1, Winter 2016, (535-544). Yakar, H. İbrahim (2007). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedai”, Turkish Studies, Volume 2/4 Fall, , s. 1015-1025, Ankara.
 14. Esma Şahin, “Osmanlı Şiirinden Giyim-Kuşam Literatürüne Bazı Ekler”, Journal Of Turkish Language And Literature Volume:2, Issue: 2, Spring 2016, (129-146) . Yakar, Halil İbrahim (2009). Gelibolulu Sun‘i Dîvânı. http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf[Erişim Tarihi: 15.03.2016].
 15. Adem Çalışkan, “Bir Tür Olarak Münâcât ve İbrahim Şinâsȋ Efendi’nin Münâcât’ının Tahlili”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, Nisan 2016, S.87-139. Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun’î Dîvânı Ve Tahlili, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 644 s.
 16. Hasan Kaplan, “Divan Şiirinde Karaman”, Türkiyat Mecmuası, C. 26/2, 2016, 205-239. Yakar, Halil İbrahim, 2009, Gelibolulu Sun’î Dîvânı, Kültür Bakanlığı e-Kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf?0 Erişim Tarihi: 23.01.2016.
 17. Musa Tılfarlıoğlu, “Edirneli Şevkî’nin Şair Anlayışı”, Asia Minor Studies-İnternational Journal Of Social Sciences Cilt: 4 Sayı: 7 Ocak 2016, s.222-239. Yakar, H. İbrahim, Edirneli Şevkî Dîvânı, Palet Yay. Konya, 2010.
 18. Sümeyye Yıldız Yıldırım, “16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Suriye Toprakları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 44, Haziran 2016, s.294-312. Yakar, Halil İbrahim (2010). Edirneli Şevkî Divanı, Konya: Palet Yayınları.
 19. Gülçiçek Akçay, “Bir Propaganda Aracı Olarak Divan Şiiri: Kızılbaş Örneği”, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / 2016 / 79, S.197-215. Yakar, H. İ. (2009). Gelibolulu Sun’î Dîvânı.   

http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf (Erişim Tarihi: 16.01.2016).

 1. Bünyamin Ayçiçeği, Klasik Türk Edebiyatında Hz. Meryem”, ірник Наукових Праць (Філологічні Науки), № 7, 2016 p. 48. Yakar, Halil İbrahim, Gelibolulu Sun’î Dîvânı,

http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Tr,78373/Gelibolulusuni-Divani.Html (Erişim Tarihi: 10.12.2015).

 1. Osman Ünlü, “Klâsik Türk Şiirinde Mum Makası: Mıkrâz”, Journal Of Turkish Language And Literature Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (321-239). Yakar, Halil İbrahim (2010). Edirneli Şevkî Dîvânı, Palet Yayınları, Konya.
 2. İbrahim Sona, “Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde “Gözgü” Kelimesinin Kullanımına Dair”, Journal of Turkish Language and Literature Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (255-266). Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf
 3. Hayriye Durkaya, Kerbela Mersiyelerinde Beddua, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 59, Aralık  2017, s.185-194. Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri, YCM Yayınları, Gaziantep
 4. Hasan Kaya, Kerimi’nin Manzum Sözlüğü, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 18, İstanbul 2017, 213-252. Yakar, Halil İbrahim (2007), “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, 1015-1025.
 5. Hasan Kaya, Ahmed Resmî’nin Nazm-I Giridî Adlı Manzum Sözlüğü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 51, Ağustos 2017.  YAKAR, Halil İbrahim (2007). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, s. 1015-1025. YAKAR, Halil İbrahim (2009). “Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Nazm-ı Ferâ’id”, Turkish Studies İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/4, s. 995-1024.
 6. Marie Bossaert et Emmanuel Szurek, Transturcologiques, Vers une histoire transnationale des études turques (XVIIIe-XXe siècle), European, Journal of Turkish Studies Social Sciences on Contemporary Turkey 24 | 2017, Histoire transnationale des études turques. Yakar, Halil İbrahim (2007), Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisi’nin Yeri, Kazaki̇stan ve Türki̇ye’ni̇n Ortak Kültürel Degerleri̇ Uluslar Arası Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007. Bi̇ldi̇ri̇ler, Almaty, s-177-192.
 7. Gizem Akyol, Polonya’da Yeni Türk Edebiyatı Çalışmaları, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 3, Ocak-Haziran 2010, s.203-216, Yakar, Halil İbrahim (2007), Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisi’nin Yeri, Kazaki̇stan ve Türki̇ye’ni̇n Ortak Kültürel Degerleri̇ Uluslar Arası Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007. Bi̇ldi̇ri̇ler, Almaty, s-177-192.
 8. Abdullah Aydın, Sehi Bey’in Nev-Heves Genç Şairleri, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Yıl 3, Sayı 6, Bahar 2017, ss. 15 – 27. Yakar, Halil İbrahim. (2009), Gelibolulu Sun‘î Dîvânı, Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, Gaziantep.
 9. Gülçin Tanrıbuyurdu, Osmanlı Şiirinde Haddi Aşan Bir Eylem: Sevgiliye Öykünme Ve Cezaları, Current Debates In Lınguıstıcs & Lıterature, s.168-188. Yakar, Halil İbrahim, Sun’î Divanı,

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr.

 1. Gamze Aydın, “Ayağa Binmek (Pâ-Süvâr/Süvâr-Pâ)” Deyiminin Farsçadan Türkçeye Seyri Ve Klasik Türk Şiirinde İzleri, Uluslararası Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu. 12-13 Mayıs 2017. Bilecik, 2017, Yakar, Halil İbrahim (2000). Edirneli Şevkî Dîvânı. Konya: Palet Yay.
 2. Musa Tılfarlıoğlu, “Edirneli Şevkî’nin Şiir Anlayışı”, Asia Minor Studies-İnternational Journal Of Social Sciences Cilt: 6 Sayı: 11 Ocak 2018, s.155-168. Yakar, H. İbrahim, Edirneli Şevkî Dîvânı, Palet Yay. Konya, 2010.
 3. Ülkü Çetinkaya, Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/4 Summer 2008, s.279-334.
 4. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAS, İsmail Avcı, Krakow Dogu Arastırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki Eski Harfli Türkçe Eserler, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 22 Yaz 2012, s.155-165, YAKAR, Halil Mbrahim (2007a). "Türk Dili Arastırmalarında Polonya Türkoloji'sinin Yeri", Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Degerleri Uluslar Arası Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007, Bildiriler, ed. Sebahattin Simsir-Bedri Aydogan, Almatı, s. 177-92. YAKAR, Halil Mbrahim (2007b), "Dogu Dilleri Enstitüsü (Krakow)'nde Türkoloji Çalısmaları", Türkiye Arastırmaları Literatür Dergisi, C. 5, S. 10, s. 713-40. YAKAR, Halil Mbrahim (2009). "Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 1, s. 257-73.
 5. Ömür Ceylan, Ölümün unutulan adı: Veba, Dergah Dergisi, Nisan 2005, Sayı 182, s.20, Yakar, Halil İbrahim, Gelibolulu Suni Divanı,
 6. Ömer Zülfe, Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 9, İstanbul 2012, 151-166, Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun‘i Dîvânı Ve Tahlili.
 7. Ali Osman Yalkın, Abdu’r-Rahmān-ı Darir’in Tafsil-i Tarik-i Mukarrebin ve Sebili’l-Müttebiin Adlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım, TÜRÜK-Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2014 Yıl:2, Sayı:4, Sayfa:287-295, Yakar, Halil İbrahim, “Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8 (1), Gaziantep, 2009.
 8. Fatma Meliha Şen, Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, Say› 9, 2007, 467-506, YAKAR, Halil İbrahim, Taşlıcalı Yahya Bey’in Eserlerinde İstanbul, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 1996.
 9. Necip Fazıl Duru, Klasik Türk Şiirinin Dejenere Tiplerinden Vaiz,  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 35, Haziran 2016, s.197-234. Yakar, Halil İbrahim, Ayıntablı Hamdi Baba Divanı, Palet Yay., Konya 2012.
 10. Nebi Çelik, Edirneli Şevki Divan’ında Mitolojik Ve Efsanevi Şahıslar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s. 470-478, Yakar, H. İbrahim, Edirneli Şevkî Dîvânı, Palet Yay. Konya, 2010.
 11. Güler Doğan, Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 21, İstanbul 2018, 85-114, Yakar, Halil İbrahim, (2009). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies, S. 4, ss. 995- 1024; YAKAR, Halil İbrahim (2007). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, s. 1015-1025.
 12. Kamile Çetin, Klâsik Türk Şairlerinin Kaleminden Mağrib, Habeş ve Sudan, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Journal of Turkish Researches Institute TAED-63, Eylül-September 2018 Erzurum, s.34-57, Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf
 13. Güler Doğan Averbek, Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Journal of Turkish Researches Institute TAED-63, Eylül-September 2018 Erzurum, s.1-18. YAKAR, Halil İbrahim (2007). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, s. 1015-1025; Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri, YCM Yayınları, Gaziantep.
 14. Erdem Can Öztürk, Divan Şiirinde Kulakla İlgili Deyimler ve Anlam Çerçevesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Journal of Turkish Researches Institute TAED-66, Eylül-September 2018 Erzurum, s.37-81, Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf; Yakar, H. İbrahim, Edirneli Şevkî Dîvânı, Palet Yay. Konya, 2010.
 15. Selami Turan-Kamile Çetin, Klâsik Türk Şiirinde Balkan Coğrafyasının İzini Sürmek, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 22, Nisan 2018, s. 412-437, Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf
 16. Saadet Karaköse, Kültürel Değişim Sonucu Yok Olan İstek Kipinin Klâsik Edebiyattaki İşlevi, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 22, Nisan 2018, s. 1-17. Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf
 17. Yaşar Aydemir, Sanattan Zihniyete: Kâfirin Diktiği Bina Muhkem Olur, Gazi Türkiyat bahar 2011, S.8, s.136-144, Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun‘î Dîvânı ve Tahlili, Doktora, Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 18. Mustafa Kaçalin-Ömer Zülfe, Muhammed Bin Ahmed’in Ebu’n-Nasayihi, Osmanlı Araştırmaları S. 38, 2011, s.193-212. Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun‘î Dîvânı ve Tahlili, Doktora, Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 19. Sami Baskın, 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi Ve Bin Muhammed Salih, Studies Of The Ottoman Domain, C.1, S.1, 2011, s.30-42, YAKAR, Halil İbrahim (2007). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies, Volume 2/4, s. 995-1024.
 20. Sezer Özyaşamış Şakar, Kıl’ı Kaç Yarmak, TÜBAR, 34, 2013Güz, s.207-218, Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf.
 21. Hasan Kaya, Divan Şiirinde Harf Ve Kelime Oyunlarına Dair Bir Tasnif Denemesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt/Sayı: XLVIII, s.71-114, Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf.
 22. Mahmut Kaplan-Sümeyra Çomoğlu, Klasik Türk Şiirinde Sahra, Journal of Turkish Language and Literature Volume:2, Issue: 1, Winter 2016, s.229-266. Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf.
 23. Özlem Ercan, Divan Şiirini Hukukî Bakış Açısı İle Değerlendirmek: Suç Ve Ceza, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 15, Sayı: 26, 2014/1, s.167-199, Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf.
 24. Hasan Doğan, Budinli Cihâdî Ve Teşrîh-İ Tıbâè İsimli Türkçe- Arapça Manzum Sözlüğü, Journal of Turkish Language and Literature Volume:2, Issue: 4, Autumn 2016, (16-32), YAKAR, Halil İbrahim (2007). “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî”, Turkish Studies, Volume 2/4, s. 995-1024.
 25. Naci Tokmak, Edebiyatta Şarap Renkleri, Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf.
 26. Şükran Temur, 19. Yüzyılda Bilinmeyen Bir Eser: Bayburtlu Şevket Bilâlî Divânı, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1 (2): 5-8, 2011, YAKAR, Halil İbrahim (2010), “19 Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremî ve Divanı’nda Hakiki Aşk ve Hakiki Sevgili Tezahürleri”, Turkish Studies, Volume 5/3 Summer, S.588-611.
 27. Suat Donuk, Antepli Hasretî ve Şiirleri, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (4), 1270-1297. Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri, YCM Yayınları, Gaziantep.
 28. Abdülkadir Dağlar, Gün Gecelidir/Gün Akşamlıdır Meseline Dâir, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Yıl 4, Sayı 9, Güz 2018, ss. 103-113. Yakar, Halil İbrahim. (2010), Edirneli Şevkî Dîvânı, Palet Yayınları, Konya.
 29. Güler Doğan Averbek, İskender Hikâyesi” Fedayî’nin Mantıku’t-Tayr Tercümesine Nasıl Girdi?, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2018 Güz (29), 65-78. Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri, YCM Yayınları, Gaziantep.
 30. Yahya Yüksel, Dîvân Şiirinde Ticârî Unsur Ve Maddî Değer Olarak Para Birimleri, Journal Of Turkish Language And Literature Volume:5, Issue: 3, Summer 2019, (556-582), Yakar, Halil İbrahim. Gelibolulu Sun’i Divanı, Kültür Bak. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.Tr/Eklenti/10612,Gelibolulupdf.Pdf.
 31. Yunus Kaplan, Türk Hamam Kültürünün Divan Şiirine Yansımaları, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, 131-155, Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun‘î Dîvânı ve Tahlili, Doktora, Tezi. İstanbul Üniversitesi.

TV, RADYO PROGRAMLARI

 1. Halep’te Osmanlı Eserleri, TRT 1 Aklı Selim Programı, 23 Şubat 2013, Saat: 11.00
 2. Antep Savunması, Bahar Türk TV, 2 Şubat 2014, Aktüel Programı, Saat: 18.00
 3. Gaziantep Kitabeleri, Bahar Türk TV, 28 Ekim 2014, Aktüel Programı, Saat: 18.00
 4. Antep Savunması Askeri İaşe Defterleri, Antep Savunması Hastane Defteri kitaplarının tanıtımı, Tarihin Arka Odası Programı, 10 Ocak 2015, Habertürk TV,
 5. Türk Harf İnkılabı, Yansımalar Programı, Kanal 5, 25 Ocak 2015, saat: 20.00.
 6. Antepli Divan Şairleri ve Gaziantep Kitabeleri kitaplarının tanıtımı, Tarihin Arka Odası Programı, 21 Şubat 2015, Habertürk TV,
 7. Afrin Harekatı’nın 1. Yılı, 18 Mart 2018, A Haber, Afrin’den canlı yayın, Saat: 15.30.
 8. Antep Savunması Kahramanlarından Şehitkamil, 6 Ağustos 2018, TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Yöremizden Programımız Bugün Şehrinizde, Saat: 11.00.
 9. Gaziantep Turizm Değerleri, 9 Ağustos 2018, TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Yöremizden Programımız Bugün Şehrinizde, Saat: 14.00.
 10. Show TV-Gülperi Dizisi, Basın Açıklaması, Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, Kent Konseyi Konferans Salonu, 1 Ekim 2018.
 11. Geylani Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 5 Kasım 2018 http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html
 12. 25 Aralık Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 24 Aralık 2018 http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html
 13. Mevlana Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 4 Şubat 2019 http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html
 14. Yunus Emre Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 11 Şubat 2019 http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html
 15. Hasırcıoğlu Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 3 Mart 2019

http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html

 1. Bülbülzade Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 25 Mart 2019

http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html

 1. İbni Sina Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 21 Mayıs 2019
 2. Gazikent Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 24 Haziran 2019

http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html

 1. Fevzi Paşa Mahallesi, Yerinde Sohbetler Programı MEGA TV, 20 Ağustos 2018

http://gazikulturas.com/detail/554/gaziantep-mahalle-isimlerinin-gecmisi-.html

 1. Kahramanlarımız Belgeseli, Şahinbey, A haber 24 Ağustos 2019, Saat: 16.30.
 2. Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri Kitabı Tanıtımı, Akdeniz’den Toroslara TRT Çukurova Radyosu, 5 Ağustos 2019, saat: 12.05, Canlı Yayın.
 3. Ramazan Gelenekleri, Şafak FM, Vakt-i Ramazan Programı, 21 Mayıs 2019, Saat: 14.00
 4. Kitap ve Kitap Günleri, Kervan FM, İftara Doğru Programı,  23 Mayıs 2019, Saat:18.00
 5. Şiir Akşamları, Mona Rosa Şiiri, 2 Temmuz 2016 https://www.youtube.com/watch?v=PO89yNdWSQo
 6. Dil Devrimi ve Harf İnkılabı, Yansımalar Kanal 5 TV, 24 Ocak 2015 https://www.youtube.com/watch?v=3ST4h6bMiAk
 7. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Gezelim Görelim Programı, Gaziantep Müzeleri, 9 Mart 2018 https://www.youtube.com/watch?v=1AP8bw_PfL8
 8. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Gezelim Görelim Programı, Gaziantep Hamam Kültürü, 4 Mart 2018 https://www.youtube.com/watch?v=N_2OcD7p7YA
 9. TGRT – İş Konuşalım Programı, Gazikültür A.Ş Tanıtımı, 9 Ocak 2018 https://www.youtube.com/watch?v=t6aCqdVW40I
 10. Prof.Dr Halil İbrahim Yakar, Şehitkamil Belediyesi Kitapları Tanıtımı-1, 27 Ocak 2018 https://www.youtube.com/watch?v=ZjZxa6RjMlg
 11. Prof.Dr Halil İbrahim Yakar, Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Lansman, 27 Ocak 2018 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=k6AMQ5n1raw
 12. Gaziantep Kent Sempozyumu 1.Oturum: Gaziantep Kent Kültürü, Halil İbrahim Yakar, 1 Nisan 2015. https://vimeo.com/127846485
 13. MEGA TV, Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Özdemir Bey’in oğlu Belligün Özdemir Röportajı, 8 Aralık 2011 https://www.youtube.com/watch?v=6ywvO2O89SM&t=2s
 14. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Gezelim Görelim Programı, Gaziantep’te Turizm ve Kültür, 9 Ağustos 2018 https://www.youtube.com/watch?v=if6r59_Yopo&t=155s
 15. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, 30 Ağustos 2018 http://gazikulturas.com/detail/548/trt-gap-diyarbakir-radyosu.html
 16. MEGA TV, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 97.yılına özel röportajı, 25 Aralık 2018 https://www.youtube.com/watch?v=iRXuqMGfLdI&t=70s
 17. TRT ÇUKUROVA Radyosu, Gaziantep Bedestenleri, 19 Eylül 2018 http://gazikulturas.com/detail/548/trt-gap-diyarbakir-radyosu.html
 18. Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi - Yaşayan Akif, Vefatının 82.yılında Mehmet Akif’i Anma Programı, 6 Ocak 2019
 19. TRT ÇUKUROVA Radyosu, Bir Bayrak Şiir Bekliyor Şiir Yarışması, 8 Ocak 2019, http://gazikulturas.com/detail/548/trt-gap-diyarbakir-radyosu.html
 20. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Gezelim Görelim Programı, Gaziantep Ören Yerleri, 27 Ocak 2019. https://www.youtube.com/watch?v=ON_y6qEIVQY&t=2s
 21. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep İnanç Turizmi, 4 Şubat 2019 https://www.youtube.com/watch?v=opvKJa-QmRQ&t=2s
 22. Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Lisesi, Yaşayan Mehmet Akif Konferansı, 12 Mart 2019, Saat: 14.00
 23. TRT Çukurova Radyosu, 1 Mart İstiklal Marşının Kabulü, 1 Mart 2019
 24. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, 8 Şubat Gazilik Ünvanı, 8 Şubat 2019
 25. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Antepli Divan Şairleri 2, 8 Eylül 2019
 26. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Antepli Divan Şairleri 1, 25 Ağustos 2019. 
 27. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep Ören Yerleri, 10 Mart 2019
 28. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Antepli Şehit Kadınlar, 11 Mart 2018
 29. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep Ören Yerleri 11 Şubat 2018,
 30. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gastroantep Festivali, 12 Eylül 2019
 31. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Karkamış Antik Kenti, 14 Temmuz 2019
 32. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep Kastel ve Livasları, 16 Haziran 2019
 33. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep 5. Kitap Fuarı, 19 Mayıs 2019
 34. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Turizme Kazandırılan Gaziantep Mimari Eserler, 21 Nisan 2019
 35. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep’in Coğrafi İşaretli Ürünleri, 22 Eylül 2019,
 36. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, 25 Aralık Antep’in Kurtuluşu, 25 Aralık 2017
 37. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, 25 Aralık Antep’in Kurtuluşu, 25 Aralık 2018
 38. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Birlikte Gezelim Programı, Gaziantep Mutfağı- Gastronomi Kültürü, 25 Şubat 2018,
 39. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep El Sanatları, 24 Mart 2019 https://www.youtube.com/watch?v=a5DZzSKLOh8&t=41s
 40. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri Kitabı Tanıtımı, 5 Eylül 2019. https://www.youtube.com/watch?v=Bm_x_jjXH-M
 41. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep’te Eski Ramazanlar, 5 Mayıs 2019. https://www.youtube.com/watch?v=91LHCHT2YUQ
 42. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep Tanıtımı, 13 Ocak 2019 https://www.youtube.com/watch?v=w0Y3agxgNwk
 43. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Tarihten Günümüze ‘Ayıntab- Gaziantep’ Kitabı Tanıtımı, 25 Ocak 2019 https://www.youtube.com/watch?v=GzLzBwoJBwQ
 44. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep Müzeleri, 27 Ocak 2019 https://www.youtube.com/watch?v=7bomFmuvDM0
 45. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep Karkamış Arkeopark Projesi, 14 Temmuz 2019 https://www.youtube.com/watch?v=EdMPUirWDaE
 46. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep’te Eski Bayramlar, 11 Ağustos 2019.https://www.youtube.com/watch?v=jyXaV3RRM2c
 47. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Turizme Kazandırılan Osmanlı Dönemi Gaziantep Mimari Eserler, 16 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=D5bbAtCJszs
 48. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep’te Bayram Adetleri, 2 Haziran 2019https://www.youtube.com/watch?v=2BtJNJiYcxI
 49. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Duydunuz mu Gördünüz mü Programı, Gaziantep’in Kanyon ve Mağaraları, 3 Temmuz 2019https://www.youtube.com/watch?v=6jOI608_zpE
 50. GRT TV- Gaziantep Camileri, Kurtuluş Camii. http://gazikulturas.com/detail/543/tarihi-kultur-yolu.html
 51. GRT TV- Gaziantep Camileri, Ömeriye Camii http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 52. GRT TV- Gaziantep Camileri, Alaüddevle Camii http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 53. GRT TV- Gaziantep Camileri, Handaniye Camii.  http://www.gazikulturas.com/detail/543/tarihi-kultur-yolu.html
 54. GRT TV- Gaziantep Camileri, Alinacar Camii http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 55. GRT TV- Gaziantep Camileri, Şirvani Camii http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 56. GRT TV- Gaziantep Camileri, Hacı Nasır Camii http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 57. GRT TV- Gaziantep Camileri, Karatarla Camii http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 58. GRT TV- Gaziantep Camileri, Tekke Camii http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 59. GRT TV- Gaziantep Camileri, Boyacı Camii. http://gazikulturas.com/detail/547/gaziantep-tarihi-camileri.html
 60. GRT TV- Gaziantep Camileri, Boyacı Camii. https://www.youtube.com/watch?v=H5t64DCnZfQ
 61. TRT Radyo 1, Milli Mücadele'nin 100. Yılı, ‘Kurtuluşun Doğu Cephesi-Antep Savunması, 1. Bölüm. https://www.youtube.com/watch?v=com8vpyK9O4
 62. TRT Radyo 1, Milli Mücadele'nin 100. Yılı, ‘Kurtuluşun Doğu Cephesi-Antep Savunması, 2. Bölüm. https://www.youtube.com/watch?v=TuaZ0SRa2Ng
 63. TRT Radyo 1, Milli Mücadele'nin 100. Yılı, ‘Kurtuluşun Doğu Cephesi-Antep Savunması, 3. Bölüm. https://www.youtube.com/watch?v=ggXtWGE0W8g
 64. TRT Radyo 1, Milli Mücadele'nin 100. Yılı, ‘Kurtuluşun Doğu Cephesi-Antep Savunması, 4. Bölüm. https://www.youtube.com/watch?v=s2QKhUdJegY
 65. TRT Radyo 1, Milli Mücadele'nin 100. Yılı, ‘Kurtuluşun Doğu Cephesi-Antep Savunması, 5. Bölüm. https://www.youtube.com/watch?v=4jr3bQqVoZk
 66. TRT Radyo 1, Milli Mücadele'nin 100. Yılı, ‘Kurtuluşun Doğu Cephesi-Antep Savunması, 6. Bölüm. https://www.youtube.com/watch?v=LjcMwWtaomM
 67. “Ayıntab Kuşatma, Bir Kahramanlık Destanı Gaziantep Belgeseli, TRT Belgesel Kanalı, 22 Temmuz 2019, Saat: 21.00, Belgesel Danışmanı ve Röportaj

 

ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKMIŞ HABERLER BAŞLIKLARI

 

 1. Bir Destan Böyle Yazıldı, Telgraf Gazetesi, 25 Aralık 2014, https://telgraf.net/fotogaleri/bir-destan-boyle-yazildi-galerisi-6019.html
 2. Kitabı yazarken ağladım, 26 Ocak 2016,

www.gaziantep27.com

http://www.sanalbasin.com/halil-ibrahim-yakar-dikkat-ceken-aciklamalar-yapti-12315887/

 1. Kadın Şehitlerimiz için Anıt, 24 Kasım 2016,

 www.gaziantep27.net

http://www.gaziantep27.net/kadin-sehitlerimiz-icin-anit-499026h.htm

 1. Gazoz, altından sonra sırada barak var, 26 Eylül 2017,

www.gaziantep27.net

http://www.gaziantep27.net/gazoz-altindan-sonra-sirada-barak-var-508123h.htm

 1. Arşiv niteliğinde Kitap Fıratın incisi Rumkale, 12 Ekim 2017,

www.gaziantep27.com

http://www.gaziantep27.net/arsiv-niteliginde-kitap-508773h.htm

 1. Yrd. Doç. Dr.  Celal Pekdoğan’ın İddialarına Cevap,18-26 Aralık 2017 (7 günlük yazı dizisi)  https://www.gazeteekspres.com/yazarlar/halil-ibrahim-106
 2. Antep Savunması, Pusula Gazetesi 25 Aralık Özel Eki, Gaziantep 2017, s.6-8.
 3. Belgelerle Antep Savunması, 28 Aralık 2017,

www.milliyet.com.tr

http://www.milliyet.com.tr/prof-dr-halil-ibrahim-yakar-dan-belgelerle-gaziantep-yerelhaber-2496383/

 1. Şehit Kamil’in Belgeseli yapıldı, 1 Ocak 2018,

www.hürriyet.com

http://www.hurriyet.com.tr/sehit-kamilin-belgeseli-yapildi-40696513

10.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, “Gaziantep’te Dini Hayat” ismiyle kitaplaştırarak ilim dünyasına sundu, 17 Ocak 2018,

www.belediyeajans.net

https://www.belediyeajans.net/kultur/gaziantep-buyuksehir-belediyesi-gazikultur-as-gaziantepte-dini-hayat-ismiyle-kitaplastirarak-ilim-dunyasina-sundu/335

 1. Zuhurat - Gaziantep'in 19. yüzyılı tasavvufi hayatı kitaplaştırıldı, 23 Ocak 2018,

www.habertürk.com.

https://www.haberturk.com/yerel-haberler/58096162-gaziantepin-19-yuzyili-kitaplastirildi

 1. Şehr-i Ayıntab-i Cihan Sohbetleri, 8 Şubat 2018,

 www.mygaziantep.com.

http://www.mygaziantep.com/haber/sehr-i-ayintab-i-cihan-sohbeti-yogun-ilgi-gordu-8854.html

 1. Gazikültür’den ‘Antep Savunması Manzumeler- Fotoğraflar’ kitabı, 20 Şubat 2018, Haber7.com

http://www.haber7.com/gaziantep/2555022-gazi-kulturden-antep-savunmasi-manzumeler-fotograflar-kitabi

 1. Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’dan  ‘Antep Harbinin Bilinmeyenleri’,  27 Şubat 2018, www.gazianteptutku.com.

https://www.gazianteptutku.com/prof-dr-halil-ibrahim-yakardan-antep-harbinin-bilinmeyenleri/

 1. Gaziantep Büyükşehir, Gazikültür A.Ş. Ayıntab’da Hayır Sahibi Kadınlar, 7 Mart 2018 Sondakika.com.

https://www.sondakika.com/haber/haber-buyuksehir-gazikultur-a-s-den-yeni-bir-kitap-daha-10633129/

 1. Antep Harbinin Bilinmeyenleri Konuşuldu, 13 Mart 2018, http://www.gaziantepgunes.com/74155/Antep-Harbinin-bilinmeyenleri-konusuldu
 2. Gastronomi Kentinin Yemekleri bu kitapta toplandı, 11 Mayıs 2018, Habertürk.com

https://www.haberturk.com/gaziantep-haberleri/15383813-gastronomi-kentinin-yemekleri-kitapta-toplandi

 1. Gazikültür’den ‘Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri’ kitabı, 11 Mayıs 2018, Gantep.bel.tr

https://gantep.bel.tr/haber/gazikulturden-dort-mevsim-gaziantep-yemekleri-kitabi-5985.html

 1. Gazikültür, Gaziantep’in Geçmişine Işık Tutuyor, 28 Mayıs 2018, gaziantepgazetesi.com

http://www.gaziantepgapgazetesi.com/haber-gazi-kultur-gaziantep-in-gecmisine-Isik-tutuyor-6697.html

 1. Gazikültür A.Ş.’den bir “Gaziantep Yemekleri” kitabı daha, 5 Haziran 2018, haber342.com

http://www.haber342.com/haber/gazikultur-asden-bir-gaziantep-yemekleri-kitabi-daha-haberi-19817.html

 1. Gazikültür A.Ş’den yeni bir Gaziantep yemekleri kitabı, 5 Mayıs 2018, Milliyet.com.

http://www.milliyet.com.tr/gazikultur-a-s-den-yeni-bir-gaziantep-gaziantep-yerelhaber-2845526/

 1. Gazikültür A.Ş. Geçmişe ışık tutuyor, 29 Haziran 2018, Gaziantep27.com

http://www.gaziantep27.net/gecmise-isik-tutuyorlar-517164h.htm

 1. Kutnu Kumaşı, Para Dergisi, 1-7 Temmuz 2018, Sayı 27.
 2. Gaziantep’in Tarihi AVM’leri Bedestenler, 9 Eylül 2018,

https://www.aa.com.tr/tr/tarihi-yasatan-carsilar/gaziantepin-tarihi-avmleri-bedestenler/1250290

 1. Gazikültür A.Ş, “Karkamış Antik Kenti” adlı kitabı yayımlandı, 14 Eylül 2018, Gazianteppusula.com
 2. Türkiye’de Böyle bir Çalışma yok, 26 Eylül 2018, Gaziantep27.com

http://www.gaziantep27.net/turkiyede-boyle-bir-calisma-yok-520421h.htm

 1. Gaziantep Lezzeti tüm Dünya’ya yayılıyor, 19 Ekim 2018, Memohaber.com.https://www.memohaber.com/kultur-sanat/gaziantep-lezzetini-tum-dunyaya-yayiyor/26653/
 2. Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri kitabının İngilizcesi de basıldı, 19 Ekim 2018, www.gaziantepsabah.com

http://www.gaziantepsabah.com/dort-mevsim-gaziantep-yemekleri-kitabinin-ingilizcesi-de-basildi.html

 1. Sosyal Medya Kitap Okunmasını Engelliyor, İlke Haber Ajansı, 23 Ekim 2018, https://ilkha.com › haber › sosyal-medya-kitap-okunmasini-engelliyor
 2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazikültür A.Ş ve Serencam yayınları’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Bir Bayrak Şiir Bekliyor’ adlı şiir yarışması düzenleniyor. 6 Kasım 2018,

www.gaziantep.com

https://www.gaziantep.com/bir-bayrak-siir-bekliyor-19268.html

 1. ‘Bir Bayrak Şiir Bekliyor’ Şiir Yarışması düzenleniyor, 8 Kasım 2018, www.optimushaber.com

http://www.optimushaber.com/bir-bayrak-siir-bekliyor-siir-yarismasi-duzenleniyor-382418h.htm

 1. Antep Savunması İstiklal Madalyası Alanların Listesi, General Gobo Beyannamesi, Acı Zerdali Çekirdeği Raporu, Güneş Gazetesi 25 Aralık Eki,  25 Aralık 2018,
 2. Yakın Tarihimize Işık Tutuyor, Gaziantep Güneş Gazetesi 25 Aralık Özel Eki, 25 Aralık 2018, s.88-90
 3. Oyun aynı, aktör değişti, 26 Aralık 2018,

www.gaziantepolusum.com

http://www.gaziantepolusum.com/default.asp?page=haberdetay&haber=52635756

 1. Tavsiyelerde bulundu, 26 Aralık 2018,

 www.sanalbasin.com

http://www.sanalbasin.com/haber-28504825/

 1. Bir Bayrak şiir Bekliyor, 3 Ocak 2019, Artı Haber

http://www.artihaber27.com/~artihber/haber/bir-bayrak-siir-bekliyor-adli-siir-yarismasi-sonuclandi--haberi-3253.html

 1. Keşke savaşı kaybetseydik' diyen imama Prof. Dr. Yakar'dan tarih dersi, 5 Haziran 2019

http://www.megahaber27.com/haber/40974/keske-savasi-kaybetseydik-diyen-imama-prof-dr-yakardan-tarih-dersi.html

 1.  Geçmişten  Geleceğe Gaziantep Yemekleri

http://gazikulturas.com/detail/552/gecmisten-gelecege-gaziantep-yemekleri.html

 

KONFERANS, SEMİNER VE PANEL KONUŞMALARI

 1. Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları, 23 Mayıs 2005, Poznan Üniversitesi Konferans Salonu
 2. Cenani Mehmet Efendi’nin Halep Kasidesi, 24 Nisan 2008, Halep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi
 3. Antepli Divan Şairleri, 1. Ayıntap Şiir Günleri, 26 Mart 2011, Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi
 4. Gaziantepli Divan Şairleri, Anadolu Düşünce Grubu, 21 Temmuz 2011, Grand Otel Konferans Salonu
 5. Antepli Divan Şairleri, Sabahattin Zaim Lisesi Konferans Salonu, 28.12.2011.
 6. “Gaziantepli Divan Şairleri”, Şahinbey Kültür ve Edebiyat Günleri 05-07.04.2012, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 5 Nisan 2012.
 7. Erdem Koleji Kariyer Günleri, 5 Mayıs 2012, Erdem Koleji Konferans Salonu
 8. Osmanlı Türkçesi Çalıştayı, Ankara üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 14 Eylül 2012
 9. “Gaziantep Arşiv Kaynakları”, Gaziantep Kulübü- Alleben Toplantıları, Gaziantep Kulübü Konferans Salonu, 5 Mayıs 2013 
 10. Erdem Koleji Kariyer Günleri, Erdem Koleji Konferans Salonu, 22 Mayıs 2013, Saat: 11.00
 11. Antep Savunması Ana Kaynakları, Gaziantep Anadolu Lisesi Konferans Salonu, 25 Aralık 2013, Saat: 14.00
 12. Antepli Divan Şairleri, İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesi, 24 Mayıs 2014, Saat: 19.00
 13. Gaziantep Gezi Rotası, Gaziantep Rehberler Odası, 27 Nisan 2014,
 14. Halep’teki Osmanlı Eserleri, Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesi, Mehmet Akif İnan Toplantı Salonu, 20 Aralık 2014,
 15. Antep Savunması, Mustafa Gürbüz–Necat Bayel Anadolu Lisesi Konferans Salonu, 23 Aralık 2014,
 16. “Gaziantep Arşiv Kaynakları”, Gaziantep Kent Arşivi Lansman Toplantısı, 1 Nisan 2015, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu,
 17. Halep’teki Osmanlı medeniyet Bakiyesi, Memursen Konferans Salonu, 4 Nisan 2015, Saat: 17.00
 18. Gaziantep Gezi Rotası, Gaziantep Kulubü Üyeleri, 10 Mayıs 2015.
 19. Antep Savunması, Ensar Vakfı Gaziantep Şubesi Konferans Salonu, 28 Mayıs 2015
 20. “Gaziantep Valiliği Kurumsal Kimlik Ön Çalışması Çalıştayı”, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu, 30 Haziran 2015
 21. Gaziantep Kitabeleri, İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesi, 19 Eylül 2015, Saat: 19.00
 22. Şehitkâmil Belediyesi’nin Çıkarmış Olduğu Kitapların Tanıtım Toplantısı, 2 Şubat 2016, Şehitkâmil Kültür Merkezi, Saat: 10.00
 23. “Mahir İz”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi,  Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 10 Şubat 2016, Saat: 14.00, Gaziantep üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi 
 24. Gaziantepli Divan Şairleri, TÜRKAV Gaziantep Şubesi, 4 Nisan 2016, Saat: 19.00
 25. Antep Savunması Ana Kaynakları, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu, 21 Nisan 2016.
 26. Antep Savunması Ana Kaynakları, Ensar Vakfı Gaziantep Şubesi, 22 Nisan 2016.
 27. Gaziantep Kitabeleri, Anadolu Düşünce Grubu, 4 Mayıs 2016, Grand Otel Konferans Salonu
 28. Gaziantepli Divan Şairleri, TUYAP Gaziantep Kitap Fuarı 5 Mayıs 2016, Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi Turuncu Salon.
 29. “Halep’te Adım Adım Osmanlının İzinde”,  Gaziantep Medeniyet Tasavvuru Gençliği Konferans Salonu, 28 Mayıs 2016,
 30. Antep Savunması Ana Kaynakları, Gaziantep Anadolu Lisesi, Konferans Salonu 27 Aralık 2016 
 31. Belgelerle Antep Savunması, İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesi, 30 Aralık 2016, Saat: 19.00
 32. “Şiirlerle Kudüs”, 2017 Vakıf Haftası-Vakıf Medeniyeti ve Kudüs, 11 Mayıs 2017,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Konferans Salonu,

 1. “Antepli Divan Şairleri”, TÜYAP Gaziantep Kitap Fuarı 12 Mayıs 2017, Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi Turuncu Salon
 2. “Gaziantep Merkez Ağzı Konuşma Şöleni”, Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi
 3. Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, 7 Haziran 2017, Kent Konseyi Konferans Salonu
 4. Ahmet Ayaz-Hayatı, Eserleri Kitabının Tanıtım, Söyleşi, TÜRKAV Gaziantep Şubesi, 29 Eylül 2017, Saat: 19.00
 5. Şehir, Medeniyet Teması Ekseninde Gaziantep Kitabeleri, Gaziantep Müftülüğü, 2017 Camiler Haftası, 3 Ekim 2017, GAÜN Atatürk Kültür Merkezi, Saat:14.00
 6. Antep Savunması Ana Kaynak Kitaplarının Tanıtım Toplantısı, 21 Aralık 2017, Şehitkâmil Kültür Merkezi, Saat: 11.00
 7. Belgelerle Antep Savunması, Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi-Nizip Ticaret Odası Konferans Salonu, 26 Aralık 2017, Saat: 13.00
 8. Şehitkâmil ve Antep Savunması, Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Sohbetleri (Asım Mıhçıoğlu ile beraber),7 Şubat 2018, saat: 19.00, Şehitkâmil Kültür Merkezi
 9. Antep Savunmasının Bilinmeyenleri, Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Sohbetleri (Asım Mıhçıoğlu ile beraber),23 Şubat 2018, saat: 19.00, Şehitkâmil Kültür Merkezi
 10. Gaziantepli Divan Şairleri, Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi, Ayıntab Buluşmaları, 21 Mart 2018, Saat: 19.00, Ömer Ersoy Kültür Merkezi
 11. Kadim Kent Gaziantep, Gaziantep Müftülüğü- KAGEM, 9 Ekim 2018, Saat: 17.00, Gaziantep Müftülüğü Konferans Salonu.
 12. Belgelerle Antep Savunması, Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi, 21 Aralık 2018, Saat: 13.00.
 13. 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu, Gaziantep Kent Konseyi, Şehitkâmil Kültür Merkezi,  26 Aralık 2018, Saat: 13.00
 14. Yaşayan Akif Paneli, Türkiye Yazarlar Birliği, Gaziantep ŞubesiŞehitkamil Kültür Merkezi, 6 Ocak 2019, (Moderatör).
 15. İstiklal Marşını Tekrar Okumak, Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Lisesi Konferans Salonu, 12 Mart 2019, Saat: 14.00,
 16. “Söyleşi”, 5. Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 22 Mayıs 2019, Saat: 18.00,
 17. Kadim Kent Gaziantep, İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesi, 2 Ekim 2019, Saat: 19.30.

 

ATATÜRK ANI EVİ MÜZESİ İÇİN YAPILAN RÖPORTAJLAR (RÖPORTAJ KAYITLARI ATATÜRK ANI EVİ MÜZESİNDEDİR)

 1. Avukat Abdullah Bayram 11 Temmuz 2011
 2. Akten Köylüoğlu  ‘Araştırmacı’ 14 Temmuz 2011
 3. Ülker Barlas Beşe ‘Araştırmacı’ 15 Temmuz 2011
 4. Adile Teyze ‘Ev Hanımı’ 16 Temmuz 2011
 5. Celal Payat  ‘Emekli’ 21 Temmuz 2011
 6. Ömer Özsabuncu  ‘Emekli’ 25 Temmuz 2011
 7. Dr.Ahmet Cansunar 26 Temmuz 2011,
 8. Abdulkadir Payat Emekli  26 Temmuz 2011
 9. Eczacı Sait Barlas  Eczacı 26 Temmuz 2011,
 10. Rauf Kutlar  Emekli 30 Temmuz 2011 İstanbul
 11. Öğretmen Hayriye Güngör 30 Temmuz 2011 İstanbul
 12. Erol Güngör ( Hayriye Güngörün Oğlu) 30 Temmuz 2011 İstanbul
 13. İffet Kutlar  Emekli 30 Temmuz 2011 İstanbul,
 14. Arif Erkin Güzelbeyoğlu  Sanatçı 31 Temmuz 2011 İstanbul
 15. Perihan Kutlar  Dr. Mecid Barlasın Kızı 31 Temmuz 2011 İstanbul
 16. Nevzat Yıldırımdemir  Tüfekçi Yusuf Usta’nın Gelini 07 Ağustos 2011
 17. Nakşiye Güzelbey  Dr.Asım Güzelbey’in Annesi 10 Ağustos 2011,  
 18. Mehmet Şahin  Emekli 13 Ağustos 2011
 19. Halit Ziya Biçer  Araştırmacı 14 Ağustos 2011
 20. Aliye Çekemoğlu Öğretmen 17 Ağustos 2011
 21. Emine Sevük  Ev Hanımı 18 Ağustos 2011,
 22. Seher Özbal  Dr.Cemil Özbal’ın Eşi 19 Ağustos 2011
 23. Osman Mecit Tüter  Orman Mühendisi 16 Eylül 2011
 24. Emire Bayrak  Ev Hanımnı 28 Eylül 2011
 25. Fatma Teyze  Ev Hanımı 30 Eylül 2011
 26. Sıtkı Erkılınç Avukat 15 Kasım 2011
 27. Nuriye Onat  Eczacı Vasıf Onat’ın Eşi 21 Kasım 2011
 28. Kamile Kutlar  Dr.Mehmet Kutların Eşi  27 Kasım 2011
 29. Abdullah Edip Çitçi Araştırmacı 27 Kasım 2011
 30. Özay Erkılıç  Sanat Tarihçi 9 Aralık 2011 İstanbul
 31. Neyir Barlas Prof.Dr.Osman Barlasın Eşi 9 Aralık 2011 İstanbul
 32. Belkıs Kutlar  İbrahim Teyfik Kutların Eşi 9 Aralık 2011 İstanbul
 33. Nejdet Sakaoğlu  Araştırmacı 10 Aralık 2011 İstanbul,
 34. Prof Dr. Asım Cenani Öğretim Üyesi  10 Aralık 2011 İstanbul
 35. Mehmet Teymur İş Adamı 13 Aralık 2011
 36. Nüket Ersoy Cemil Alevli’nin Kızı 24 Aralık 2011
 37. Celal Ersoy İş Adamı 24 Aralık 2011
 38. Kaya Öztaş Araştırmacı 24 Aralık 2011
 39. Belligün Özdemir Şefik Özdemir Beyin Oğlu 8 Ocak 2012,
 40. Murat Güztoklusu  Araştırmacı 8 Ocak 2012,
 41. Batur Özdemir Özdemir Beyin Torunu  8 Ocak 2012,
 42. Turgut Özakman Araştırmacı Yazar 8 Ocak 2012
 43. Müzeyyen Güleç  Ev Hanımı 8 Ocak 2012
 44. Mehmet Hengirmen Öğretim Üyesi 9 Ocak 2012
 45. Nükhet Ocak Balkan  Kamil Ocağın Kızı 9 Ocak 2012,
 46.  Hasan Celal Güzel, 9 Ocak 2012
 47. Yılmaz Büyükerşen  Eskişehir Büyükşehir Belediye Bşk 10 Ocak 2012
 48. Metin Sözen Öğretim Üyesi 15 Ocak 2012,
 49. Yavuz Bülent Bakiler, Şair, 28 Ocak 2012,
 50. Zeynep Göğüş, 28 Ocak 2012,
 51. Besim Üstünel, 28 Ocak 2012,
 52. Mehmet Barlas, 29 Ocak 2012,

 

ANTEP’İN DİRENİŞİ-BİR ŞEHRİN FİLMİ BELGESELİ İÇİN YAPILAN RÖPORTAJLAR

 1. Samet Bayrak, 15 Ocak 2017
 2. Ahmet Yıldırımdemir, 15 Ocak 2017
 3. Abdülcabbar Demirkıran, 15 Ocak  2017
 4. Halit Ziya Biçer, 16 Ocak 2017
 5. Bilge Kazaz, 16 Ocak 2017
 6. Akten Köylüoğlu, 16 Ocak 2017
 7. Asım Mıhçıoğlu, 16 Ocak 2017

GAZİANTEP’E ADANMIŞ BİR ÖMÜR-CEMİL CAHİT GÜZELBEY BELGESELİ İÇİN YAPILAN RÖPORTAJLAR

 1. İbrahim Halil Güzelbey, 23 Mart 2016,
 2. Ökkeş Özekşi, 25 Mart 2016,
 3. Ali Babat, 26 Mart 2016,
 4. Ragıp Güzelbey, 28 Mart 2016,
 5. Behiye Köksel, 29 Mart 2016,

ANTEP DİRENİŞİNİN İLK KIVILCIMI-ŞEHİTKÂMİL BELGESELİ İÇİN YAPILAN RÖPORTAJLAR

 1. Yaşar Büyükoğlu, 17 Aralık 2017
 2. Samet Bayrak, 18 Aralık 2017
 3. Halit Ziya Biçer, 17 Aralık 2017
 4. Kemal Dilek, 8 Aralık 2017
 5. Arif Kurt, 17 Aralık 2017
 6. Selma Yanartaş, 8 Aralık 2017

EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN KİTAPLAR

 1. Bilge Kazaz, Gaziantep Eğitim Tarihini Konuşturan Fotoğraflar (1920’den 1970’lere), Gaziantep 2012
 2. Dr. Rifat ERGEÇ- Hasan YELKEN, Bir Başka Gaziantep, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 3. Murat UĞURLUER, Gaziantep'te Ticaret Esnaf ve Meslek Grupları, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 4. Murat UĞURLUER, Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 5. Memik FİLİKER, Gaziantep Gazoz ve Meşrubat Tarihi, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 6. Bir Şehrin Filmi Antep'in Direnişi, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 7. 2 Gazi'nin 36 Saati, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 8. Şehitkamil Antep Direnişinin İlk Kıvılcımı, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 9. Hasan YELKEN, Fırat'ın İncisi Rumkale, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 10. Özden ÖZSABUNCUOĞLU (MERMER), Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 11. Özden ÖZSABUNCUOĞLU (MERMER), Gaziantep Cuisine in Four Seasons (İngilizce Yemek Kitabı), Gazikültür A.Ş. Yayınları
 12. Hüseyin SÖNMEZLER, Gaziantep'te Suyun Öyküsü, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 13. Dr. M. Kazım ERKENT, Gaziantep Kilimcilik Tarihi, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 14. Hasan YELKEN, Gaziantep Gezi Rehberi, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 15. Murat UĞURLUER, Milli Mücadele Kartpostalları Azmin Zaferi; Zafere Giden Yol, Gazikültür A.Ş. Yayınları

EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN ÇOCUK DERGİLERİ

 1. Gaziçocuk Dergisi 1. Sayı, 1. Yıl, Edep, Nisan 2016, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 2. Gaziçocuk Dergisi 2. Sayı,  1. Yıl, Toplumun Mayası; Merhamet, Haziran 2016, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 3. Gaziçocuk Dergisi 3. Sayı, 1. Yıl, Bilgi ve Azim, 2016, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 4. Gaziçocuk Dergisi 4. Sayı, 2. Yıl, İyilik Paylaşmaktır, 2017,  Gazikültür A.Ş. Yayınları
 5. Gaziçocuk Dergisi 5. Sayı, 2. Yıl, Doğruluk; Menzile Ulaşan Ok Gibidir, 2017, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 6. Gaziçocuk Dergisi 6. Sayı, 2. Yıl, Emin Ol Ramazan; Her Zaman, 2017, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 7. Gaziçocuk Dergisi 7. Sayı, 2. Yıl, Medeniyet Adalet’te Saklıdır, 2017, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 8. Gaziçocuk Dergisi 8. Sayı, 2. Yıl,  Kahramanlık Bir Milletin Özgürlüğüdür, 2017, Gazikültür A.Ş. Yayınları
 9. Gaziçocuk Dergisi 9. Sayı, 2. Yıl, En Büyük Cömertlik; Vatandır, Gazikültür A.Ş. Yayınları

ÖDÜLLER

 1. Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık 2009 Kültür Sanat Ödülü
 2. 2015 Yılı Akademik Teşvik Ödülü
 3. 2016 Yılı Akademik Teşvik Ödülü
 4. 2017 Yılı Akademik Teşvik Ödülü